Bin

Om du är intresserad av att köpa vår flytande honung direkt från gården istället för genom REKO , ring 070-447 53 94.

Under vintern ska bina leva av sin egen honung istället för sockerlösning, så vi kommer endast ha en begränsad mängd honung till försäljning. Honungen slungas givetvis kallt/i rumstemperatur, den är alltså rå, för att behålla så mycket nyttiga ämnen som möjligt.

Bina utför en viktig systemtjänst eftersom de pollinerar det vi odlar. De samlar nektar och pollen från våra egna marker med hög biologisk mångfald samt runt skogarna här på Kjulamon. Vi ligger lite avsides och har få lantbruksgrannar, så vi har inte raps i honungen vad vi vet.
Bina omvandlar nektaren till en god honung som vi säljer direkt till konsument, antingen genom REKO Eskilstuna eller hemifrån gården. 

Under säsong slungar vi några ramar i taget till flytande primörhonung. Den flytande honungen kristalliseras så småningom och blir fast, för att ha tillgång till flytande honung längre går det att ha den i frysen.

För att få en jämnt kristalliserad honung ympas den med lite av förra årets fasta honung. Ympen ska röras morgon och kväll tills kristalliseringen har kommit tillräckligt långt. Nästa steg är att ympen blandas ner i den flytande honungen, innan den färdigblandade honungen tappas på burkar. Honungen är genomkristalliserad efter några veckor. Eftersom honungen endast behandlas rå behåller den alla sina nyttigheter.