Odling

Här på Kalkugnstorp odlar vi kretsloppsinriktat, med ekologiska metoder
och med ekologiskt utsäde i så stor utsträckning som möjligt. Eftersom vi
inte är certifierade får vi dock inte kalla våra produkter ekologiska.

Våra marker består av vall, bete, nyplöjd åkermark och lite skog.
Vallen slår vi och sparar som hö till djurens vinterfoder. Vi odlar gärna
gamla kulturarvsgrönsaker på friland och i bågväxthus.
På tomten finns bärbuskar och äppelträd. Vi håller även på att anlägga en
liten äppelodling.

Till glädje för bina har vi mycket maskrosor och klöver på betesängarna
och vallarna. En hel del tistel är det ju också förstås, eftersom vi inte
använder några bekämpningsmedel.

Grönsakerna säljer vi i gårdsbutiken och på marknader i närområdet.