Skånska blommehöns

Våra skånska blommehöns följer årstiderna och börjar sin äggläggarperiod
när dagarna blir lite längre. Sedan håller de upp när vintern är som mörkast.
Vi låter dem vila från äggläggning när de själva behöver det, vilket är deras
naturliga beteende.

Tupparna heter Tocke (skånska för tupp) och de håller koll på hönorna och
spanar efter duvhöken som kan slå ner snabbt som ögat. Vår-sommar-höst
brukar hela gänget promenera omkring på markerna och leta efter mask och
grönska, vilket gör att äggen blir både gula och goda. Vintertid håller de sig
helst inomhus, även om dörren till rastgården står öppen.

Skånska blommehöns är, liksom våra får och grisar, också en lantras.
Några av våra hönor är ruvningsbenägna, men för att få säker tillväxt kläcker
vi kycklingar i vår kläckmaskin.

Förutom de goda äggen säljer vi även maskinkläckta kycklingar under sommaren.