Linderödssvin

Linderödssvinet är en lantrasgris som gillar att gå ute och böka upp marken
för att leta efter rötter. Vår sugga Browny och galten Farbror Blå med sina
kultingar arbetar alltså med jordbearbetning här på gården.

Eftersom våra linderödsgrisar var små och tre till antalet när vi köpte dem
så föll det sig naturligt att namnge dem efter den gamla engelska folksagan
De tre små grisarna, där de heter Browny, Whitey och Blacky. Numera finns
bara Browny, som ibland även kallas Brun, kvar. Vår galt heter Farbror Blå,
efter en figur i Elsa Beskows saga om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin.

Är du intresserad av att köpa linderödskött? Just nu är ingen slakt inbokad,
men om du vill få information kring kommande slakt kan du skicka ett mail
till mats@kalkugnstorp.se.