Gutefår

Gutefåret härstammar från de gotländska utegångsfåren som tillhör
gruppen nordiska kortsvansfår. Det är ett lantrasfår med anor från
flera tusen år tillbaka. På Gotland kallas de traditionellt för hånnlambi
(hornfår) eftersom både tackor och baggar har horn.

Gutefåren är tåliga, ganska små djur som trivs bäst när de får vara ute
och ströva omkring och hålla betesmarkerna öppna. På vintern behöver
de kunna söka skydd främst från kalla vindar, då står stalldörren öppen
för att de själva ska kunna avgöra när de vill gå in.

Vår lilla besättning började med att våra två tackor Tjorven och Kate
med två lamm vardera anlände i mitten av maj 2013. Det enda bagglammet
bytte vi mot ett annat bagglamm för att kunna undvika inavel.
Våra får är anslutna till GutefårAkademins genbank och är MV-fria
(Maedi Visna-fria).

Gutefåren lammar på våren och därigenom föds lammen upp på det
som finns ute i naturen. Tackorna sköter oftast lamningen på egen hand
och betraktas som goda mödrar. Första tiden lever lammen på tackornas
mjölk för att sedan gå över till att beta färskt gräs hela sommaren och hösten.
Det enda tillskottet är salt och mineraler, samt ett och annat äpple eller
utgallrade kvistar från till exempel svarta vinbär.

Ungefär när de vuxna fåren börjar gå över till hö är det dags för lammslakt.
Årstackorna får oftast ett lamm, vilket passar bra så att de får mjukstarta lite.

2014 slaktade vi sex lamm, som såldes hela eller halva i låda.
2015 slaktade vi åtta lamm, som såldes hela eller halva i låda.
2016 sparade vi tacklammen och slaktade endast de tre bagglammen.

Vill du boka en köttlåda inför 2017 års slakt?
Skicka ett mail till lou@kalkugnstorp.se.

För gutelamm brukar slaktvikten vara ca 18-23 kg. Köttet är mycket gott och
eftersom lammen endast äter gräs innehåller köttet nyttiga omega 3-fettsyror.

Styckningsalternativen nedan gäller utifrån att du antingen beställer ett helt
lamm eller att två kunder vill ha samma styckning. Om du vill beställa ett halvt
lamm: ange den styckning du helst vill ha, samt en alternativ styckning.

Lammen styckas enligt önskemål (se bilder på de olika alternativen i länkarna
nedan), delarna vacuumförpackas och lådorna hämtas här på gården direkt
efter att vi har hämtat dem på slakteriet, vilket 2017 blir fredagen den 20/10
samt fredagen den 17/11, tid meddelas i mejl senare.

Välj mellan grovstyckning i 8 delarfinstyckning/traditionell styckning (ej färs)
eller grillstyckning (allt skivat + färs).