Gutefår

Gutefåret härstammar från de gotländska utegångsfåren som tillhör gruppen nordiska kortsvansfår. Det är ett lantrasfår med anor från flera tusen år tillbaka. På Gotland kallas de traditionellt för hånnlambi (hornfår) eftersom både tackor och baggar har horn.

Gutefåren är tåliga, ganska små djur som trivs bäst när de får vara ute och ströva omkring och hålla betesmarkerna öppna. På vintern behöver de kunna söka skydd främst från kalla vindar, då står stalldörren öppen för att de själva ska kunna avgöra när de vill gå in.

Vår lilla besättning började med att våra två tackor Tjorven och Kate med två lamm vardera anlände i mitten av maj 2013. Det enda bagglammet bytte vi mot ett annat bagglamm för att kunna undvika inavel. Våra gutefår är anslutna till GutefårAkademins genbank och är MV-fria (Maedi Visna-fria) och fria från Haemoncus contortus (stora magmasken).
Vi har ett lågt parasittryck på våra marker och vill att fåren ska slippa avmaskas i onödan eftersom slentrianmässig avmaskning innebär ökad risk för resistens. En viktig del i fårens hälsa är därför att praktisera rotationsbete för att undvika att de olika parasiterna förökar sig.

Gutefåren lammar på våren och därigenom föds lammen upp på det som finns ute i naturen. Tackorna sköter oftast lamningen på egen hand och betraktas som goda mödrar. Årstackorna får oftast ett lamm, vilket passar bra så att de får mjukstarta lite.
Första tiden lever lammen på tackornas mjölk för att sedan gå över till att beta färskt gräs hela sommaren och hösten. Det enda tillskottet för våra får är salt och mineraler, samt ett och annat äpple, pressrester från musteriet eller utgallrade kvistar från till exempel svarta vinbär.
Ungefär när de vuxna fåren börjar gå över till hö är det dags för lammslakt på ett litet slakteri. Köttet säljs som förbokade hela eller halva lamm, köttet är styckat och vacuumförpackat av slakteriet. Läs mer här.

2014 slaktade vi sex lamm, som såldes hela eller halva i låda.
2015 slaktade vi åtta lamm, som såldes hela eller halva i låda.
2016 sparade vi fyra tacklamm och slaktade endast de tre bagglammen.
2017 sparade vi fyra tacklamm, sålde ett bagglamm och slaktade sju lamm
2018 slaktade vi alla tjugotvå lamm
2019 hade vi inga lamm på grund av katastroftorkan 2018
2020 sparade vi fyra tacklamm, sålde ett bagglamm och slaktade tio lamm
2021 sparade vi ett tacklamm och slaktade sjutton lamm
2022 sparade vi fyra tacklamm och slaktade sexton lamm
2023 slaktar vi alla lamm