Gutefår

Gutefåret härstammar från de gotländska utegångsfåren som tillhör
gruppen nordiska kortsvansfår. Det är ett lantrasfår med anor från
flera tusen år tillbaka. På Gotland kallas de traditionellt för hånnlambi
(hornfår) eftersom både tackor och baggar har horn.

Gutefåren är tåliga, ganska små djur som trivs bäst när de får vara ute
och ströva omkring och hålla betesmarkerna öppna. På vintern behöver
de kunna söka skydd främst från kalla vindar, då står stalldörren öppen
för att de själva ska kunna avgöra när de vill gå in.

Vår lilla besättning började med att våra två tackor Tjorven och Kate
med två lamm vardera anlände i mitten av maj 2013. Det enda bagglammet
bytte vi mot ett annat bagglamm för att kunna undvika inavel.
Våra gutefår är anslutna till GutefårAkademins genbank och är MV-fria
(Maedi Visna-fria).
Fåren är även fria från Haemoncus contortus (stora magmasken) och från
och med 2020 är både marker och gutefår ekologiskt certifierade.

Gutefåren lammar på våren och därigenom föds lammen upp på det
som finns ute i naturen. Tackorna sköter oftast lamningen på egen hand
och betraktas som goda mödrar. Första tiden lever lammen på tackornas
mjölk för att sedan gå över till att beta färskt gräs hela sommaren och hösten.
Det enda tillskottet är salt och mineraler, samt ett och annat äpple eller
utgallrade kvistar från till exempel svarta vinbär.

Ungefär när de vuxna fåren börjar gå över till hö är det dags för lammslakt.
Årstackorna får oftast ett lamm, vilket passar bra så att de får mjukstarta lite.

2014 slaktade vi sex lamm, som såldes hela eller halva i låda.
2015 slaktade vi åtta lamm, som såldes hela eller halva i låda.
2016 sparade vi tacklammen och slaktade endast de tre bagglammen.
2017 sparade vi fyra tacklamm, sålde ett bagglamm och slaktade sju lamm
2018 slaktade vi alla tjugofyra lamm
2019 hade vi inga lamm på grund av katastroftorkan 2018
2020 sparar vi två tacklamm och slaktar fjorton lamm, eller så kanske några
säljs till liv vilket skulle vara roligt!